messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
image องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ปฏิทินการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน [14 มีนาคม 2567]
Dos&Donts[29 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567[29 พฤศจิกายน 2566]
ประชาสัมพันธ์ "เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"[19 กรกฎาคม 2565]
ขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์[11 เมษายน 2565]
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)[16 มีนาคม 2565]
สิทธิของผู้สูงอายุ[24 ธันวาคม 2564]
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 ✅กดที่นี่[23 พฤศจิกายน 2564]
ประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม[9 พฤศจิกายน 2564]
โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เปิดรับสมัครนักเรียน รุ่นที่ 2/2565[9 พฤศจิกายน 2564]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม