องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ที่อยู่ 101 หมู่ที่ 10 ถนนสุวรรณศร 33 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทรศัพท์ : 037-480358 โทรสาร : 037-480359 E-mail : nonhom101@hotmail.com Facebook : อบต.โนนห้อม ปราจีนบุรี
สายตรงผู้บริหาร
นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม โทร : 098-2465288
แผนที่หน่วยงาน


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม