องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 1.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ตามมาตรฐานหอกระจายข่าว กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่ที่ 10 บ้านม่วงแฝก ตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 1.จ้างเหมาโครงการปูผิวแอสฟัลท์ติก ถนนโคกสว่าง ซอย 1 หมู่ที่ 7 ตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา 1.โครงการเจาะบ่อบาล พร้อมติดตั้งหอถังเก็บน้ำ (ท.5-07) หมู่ที่ 10 บ้านม่วงแฝก ตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 1.โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ (ท.5-07) หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 1.โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมย้ายและติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ (ท.5-07) หมู่ที่ 6 บ้านเหล่าบุตร ตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 1.โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำ (ท.5-07) หมู่ที่ 4 ตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างบ้านนางแสงจันทร์ กาหล หมู่ที่ 8 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเกาะงิ้ว ถึงวัดประชาวาสอัมพวัน หมู่ที่ 7 บ้านดงยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านนางสาวเดือนเพ็ญ นกน้อย ถึง หน้าบ้านนางผอบ เกตุประสม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนนฟากห้วย-โคกสว่าง ถึง ถนนสายบ้านนางสนิท ชัยฤทธิ์ หมู่ที่5 ตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้าง 1.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ข้างโรงเรียนวัดประสาธ์นรังสรรค์ จากที่นายมงคล เพ็ชรกำจัด ถึงหน้าบ้านนายวิเชียร อินทะเว (ช่วงที่3) หมู่ที่ 4 ตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาล พร้อมติดตั้งหอถังเก็บน้ำ (ท.5-07) หมู่ที่ 9 ตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายข้างบ้านนายอั๋น พรมโคตร หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเลิศ ช่างศรี ซอย7 หมู่ที่6 บ้านเหล่าบุตร ตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 1.โครงการปูผิวแอสฟัลท์ติกถนนสายข้างโรงงานอินทรอนิกค์ (ช่วงที่3) หมู่ 10
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง 1.โครงการปูผิวแอสฟัลท์ติกถนนสายทางเข้าหมู่บ้าน ข้างศาลาเอนกประสงค์ (ช่วงที่2) หมู่ที่ 9 ตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 20 (ทั้งหมด 115 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-9019138
แบบสำรวจและแบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 4