องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบุหรี่ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2567
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่2) พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่2) พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์จำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์/ร้องเรียน วุฒิสภา ผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
find_in_page ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2567
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2566
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สมัครรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เขตเลือกตั้งที่ 6 (กรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2567
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
1 - 20 (ทั้งหมด 451 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม