องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม [19 ตุลาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [4 ตุลาคม 2564]
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) [23 กันยายน 2564]
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [23 กันยายน 2564]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึก การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่ตำบลโนนห้อม ประจำปี 2564 [13 กันยายน 2564]
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (13 ภาพ) [26 มิถุนายน 2564]
กิจกรรมโครงการผู้พิการจิตใจสดใส ร่างกายเเข็งแรง ปีงบประมาณ 2564 (6 ภาพ) [26 พฤษภาคม 2564]
สำรวจป้าย (4 ภาพ) [24 พฤษภาคม 2564]
ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง (1 ภาพ) [23 พฤษภาคม 2564]
โครงการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการที่ป่วยติดเตียง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยในตำบลโนนห้อม (5 ภาพ) [23 เมษายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-9019138
แบบสำรวจและแบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 153