องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนห้อม [23 มิถุนายน 2565]
โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง ตำบลโนนห้อม [17 มิถุนายน 2565]
โครงการ "รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2565 [12 พฤษภาคม 2565]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น [8 มีนาคม 2565]
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก พมจ.ปราจีนบุรี [13 มกราคม 2565]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่) ประจำปี 2565 [5 มกราคม 2565]
กิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2564 [24 ธันวาคม 2564]
มอบเช็คที่ขอความช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย [23 ธันวาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [14 ธันวาคม 2564]
สำรวจข้อมูลและหาแนวทางให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบาก เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น [29 พฤศจิกายน 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 78 รายการ)