องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
image องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์ "เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินตามต้นแบบการจัดการน้ำ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขั้นตอนการยืมครุภัณฑ์
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
สิทธิของผู้สูงอายุ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564 ✅กดที่นี่
ประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Kick Off ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ตามต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุด้วยกายอุปกรณ์เชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งบทบาทสตรีตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท.
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp