องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อ๑.จัดซื้อไฟฉุกเฉินส่องพื้นที่ชนิดขาตั้งพื้น แรงดัน 12 โวลท์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อ๑.วัสดุดับเพลิง สายดูดน้ำดับเพลิง แบบตัวหนอน ขนาด 4 นิ้ว ยาว 8 เมตร พร้อมข้อต่อกับหัวกระโหลก จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อ๑.วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อ๑.จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อ๑.วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อ๑.วัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อ๔.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อ๓.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อ๒.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนวัดประชาวาส ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อ๑.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาวาสอัมพวัน ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อ๑.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาวาสอัมพวัน ประจำเดือน กันยายน 2566 ปนะจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อ๑.ซื้อ อาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ๒.อาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ให้กับโรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก เดือน กันยายน - ตุลาคม (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อ๑.ซื้อ อาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ๒๐๐ ซีซี ๒.อาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี ให้กับโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ เดือน กันยายน - ตุลาคม (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อ๑.ซื้อ อาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ๒.อาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ให้กับ โรงเรียนวัดประชาวาส เดือน กันยายน - ตุลาคม (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อ๑.อาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ๒.อาหารเสริม (นม) นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาวาสอัมพวัน เดือน กันยายน - ตุลาคม (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดลำโพงเอนกประสงค์) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 5 จุด หมู่ที่ 5 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2465 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้าง๑.จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2465 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้าง้เหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโนนห้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อ๑.วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อ๔.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ร.ร.วัดทุ่งตะลุมพุก ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อ๓.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ร.ร.วัดประสาธน์รังสรรค์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อ๒.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ร.ร.วัดประชาวาส ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อ๑.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาวาสอัมพวัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติิดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อ๑.วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์เด็กเล็กวัดประชาวาสอัมพวัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้าง๑.จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุัณฑ์ 420 58 0006 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่านพลเรือน (อปพร) หลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปราะชาวาสอัมพวัน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อ๔.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก ประจำเดือน กรกรฎาคม 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อ๓.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ ประจำเดือน กรกรฎาคม 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อ๒.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนวัดประชาวาส ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อ๑.นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด 200 ซีซี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาวาส ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อ๑.วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อ๑.วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 9476 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อ๑.วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขทวี บริเวณหน้าบ้านนายพัน วรชินา หมู่ที่ ๑๒ บ้านทุ่งตะลุมพุก ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกฤษฎา บุญศรี (ช่วงที่3) หมู่ที่ 10 บ้านม่วงแฝก ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายสุพจน์ เพ็ชรกำจัด หมู่ที่ ๗ บ้านดงยาง ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนุบรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน นางแสงจันทร์ กาหล ถึง ถนนสี่เลน หมู่ที่ 8 บ้านขอม ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาวาสอัมพวัน ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
1 - 50 (ทั้งหมด 269 รายการ) 1 2 3 4 5 6


× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม