messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึก การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโนนห้อม ประจำปี พ.ศ.2566[22 มีนาคม 2566]
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น[8 มีนาคม 2565]
1 1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม