messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
image ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย ปราชญ์ท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียงและตามนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (การทำม้าก้านกล้วย)[21 สิงหาคม 2566]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ด้วยการสอนเด็กๆให้เรียนรู้สื่อต่างๆ โดยการสานปลาตะเพียนจากก้านมะพร้าว[15 กรกฎาคม 2563]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านดนตรีไทยท้องถิ่น [10 กรกฎาคม 2563]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านไสยศาสตร์ หมอทำขวัญหนาค ปัดเป่ารังควาญในงานพิธีต่างๆ ตำบลโนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี[5 กรกฎาคม 2563]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตรกรรมปลูกพืชสมุนไพรและปลูกผักสวนครัว ตำบลโนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี[4 กรกฎาคม 2563]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอยาสมุนไพรประจำตำบล ตำบลโนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี[3 กรกฎาคม 2563]
ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานจักสาน ตำบลโนนห้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี[2 กรกฎาคม 2563]
1 1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม