messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน จดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานกองช่าง ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานธุรการ ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
find_in_page รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานสวัสดิการสังคม ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
รายงานสถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม