องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
photo แผนผังขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
photo แผนผังขออนุญาตก่อสร้างอาคาร งานกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการให้บริการ งานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-9019138
แบบสำรวจและแบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 49