องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file คู่มือเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file คู่มือลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file คู่มือขั้นตอน-และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คู่มือมาตรฐานการให้บริการ งานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
photo แผนผังขออนุญาตก่อสร้างอาคาร งานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
photo แผนผังขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1