องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ โทร : 037-480358 โทรสาร : 037-480359

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-9019138
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-9019138
ส.อ.ดร.สง่า ไกรสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
โทร : 081-9019138
แบบสำรวจและแบบสอบถามสำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 164