ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566
รายละเอียด : สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกัยภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2566 ให้แก่ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วย หน่วยงานภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่
ชื่อไฟล์ : d1TBaRwWed111851.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้