ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : KzwaSmSWed93306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้