ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมวันลอยกระทงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ขอความร่วมมือ เรื่อง การจัดกิจกรรมวันลอยกระทงภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงที่จะมาถึงนี้ ขอให้ประชาชนที่จะไปร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทงในสถานที่ต่างๆให้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อไฟล์ : 2UdXZbzWed25208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้