ชื่อเรื่อง : เรื่อง ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครองป้าย หรือเจ้าของผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อันมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมชำระภาษีป้าย

ชื่อไฟล์ : CYWw88lWed84525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้