ชื่อเรื่อง : โครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)
ชื่อไฟล์ : jJ7p2JAThu12312.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวีดปราจีนบุรี ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดและปรับใช้ในการจัดทำโครงการและเป็นต้นแบบให้ประชาชนในพื้นที่มีการจัดระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ


ชื่อไฟล์ : 9fMCseIThu12350.jpg

ชื่อไฟล์ : 4lJPZ1ZThu12350.jpg

ชื่อไฟล์ : AIkKGB1Thu12350.jpg

ชื่อไฟล์ : 5vGns4EThu12350.jpg

ชื่อไฟล์ : 0WqyA0aThu12452.jpg

ชื่อไฟล์ : CkcB35TThu12452.jpg

ชื่อไฟล์ : zwf4VaVThu12452.jpg

ชื่อไฟล์ : 4q2kQADThu12452.jpg

ชื่อไฟล์ : bVOxnOHThu12517.jpg

ชื่อไฟล์ : yUYyhHVThu12517.jpg

ชื่อไฟล์ : h6617ykThu12517.jpg

ชื่อไฟล์ : oXFLji3Thu12517.jpg

ชื่อไฟล์ : b5rxz6IThu12602.jpg

ชื่อไฟล์ : RdWfKxXThu12602.jpg

ชื่อไฟล์ : fUA7BVrThu12602.jpg

ชื่อไฟล์ : Sey4R10Thu12602.jpg

ชื่อไฟล์ : fTSgXTzThu12640.jpg

ชื่อไฟล์ : 9vuELwDThu12640.jpg

ชื่อไฟล์ : j5fdielThu12640.jpg

ชื่อไฟล์ : Dtkf6s2Thu12640.jpg