ชื่อเรื่อง : โครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : SsvCDflThu11811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดและปรับใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนในพื้นที่มีการจัดระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ


ชื่อไฟล์ : D1ODb2jThu11832.jpg

ชื่อไฟล์ : udYsPfpThu11832.jpg

ชื่อไฟล์ : nnLdFfyThu11832.jpg

ชื่อไฟล์ : SCFQQIYThu11832.jpg

ชื่อไฟล์ : OwgfGqoThu11847.jpg

ชื่อไฟล์ : rnJWXCNThu11847.jpg

ชื่อไฟล์ : oeCQWtKThu11847.jpg

ชื่อไฟล์ : TNxqyJkThu11847.jpg

ชื่อไฟล์ : CEUIRrvThu11900.jpg

ชื่อไฟล์ : 6SxwwNTThu11900.jpg

ชื่อไฟล์ : 7xi9XPCThu11900.jpg

ชื่อไฟล์ : fqxg6vhThu11900.jpg

ชื่อไฟล์ : DGYbVgZThu11915.jpg

ชื่อไฟล์ : 8X2pyoFThu11915.jpg

ชื่อไฟล์ : fDotTn9Thu11915.jpg

ชื่อไฟล์ : 0NVtOrjThu11915.jpg