องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนห้อม
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : ๐ ๓๗๔๘ ๐๓๕๘

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

รบกวนสอบถาม ในปี 2566 ทาง อบต.โนนห้อม จะมีบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่เก็บภาษีให้กับประชาชนในตำบลโนนห้อมหรือไม่

มีครับ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2566 ครับ

(โดย:ประทวน ลามิล เขียนเมื่อ:12 เมษายน 2566)

รบกวนสอบถามข้อมูลครับ หากต้องการแก้ไขข้อมูลตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งไม่ถูกต้องตามที่ได้รับหนังสือจาก อบต. กรณีไม่สามารถไปยื่นคำร้องได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้คู่สมรสไปดำเนินการยื่นคำร้องแทนได้ไหมคะ

สามารถมอบอำนาจคู่สมรสได้ครับ มาภายใน15วัน นับตั้งแต่วันรับหนังสือครับ

(โดย:นางซ่อนกลิ่น เพ็ชรสังหาร เขียนเมื่อ:15 กุมภาพันธ์ 2565)

รบกวนสอบถาม ข้อกำหนดการจัดงานแต่งงาน ต้องดำเนินการอย่างไร เงื่อนไขเป็นอย่างไร ขออนุญาตได้ที่ไหน

ต้องขออนุญาตที่ทำการอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับ

(โดย:วีรพจน์ เพชรคง เขียนเมื่อ:24 ธันวาคม 2564)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว